Conill

6.57

Tendre, de pagès, fet a la graella amb carbó natural.